Ohjelman suunnittelu

Hyvin suunniteltu ja järjestetty ohjelma on ryhmän kokousten A ja O. Etukäteen suunnittelu helpottaa kokousten vetämistä ja saa kokouksista mielekkäämpiä myös ryhmäläisille! Muistakaa, että ohjelman suunnittelussa saa ja kannattaa käyttää avuksi muita johtajia, oman ikäkauden luotsia, sekä verkosta löytyviä ohjeita, esim. partio-ohjelma.fi

Ohjelmaa suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon seuraavia asioita:

  • Mitä osa-alueita / taitomerkkejä ryhmä on jo suorittanut?
  • Millä tasolla on ryhmän osaaminen?
  • Vaatiiko joku ryhmäläinen erityistä huomiota tai motivointia?

Kun osa-alue (jäljet/ilmansuunta/tarppo yms.) on valittu, on aika päättää suurin piirtein yksittäisten kokousten aiheet ja vastuutekijä. Näin tiedetään jo etukäteen, kuinka paljon kokousta pitää valmistella ja kenen vastuulla mikäkin aihe on.

Hyvä käytäntö on esimerkiksi listata kokouspäivät (muista tarkistaa juhlapyhät ja lomapäivät) ja ruveta täyttämään kokousaiheita, kunnes joka päivälle on jotain. Tallentakaa suunnitelmanne kuksaan, niin se näkyy myös nettisivujen lukujärjestyksen kautta!