Viestintä ja tiedottaminen

Lippukunta viestii toiminnastaan monella tavalla. Jos olet ryhmänjohtaja, voi olla että olet ainoa kanava, jota pitkin viesti ylipäänsä välittyy vanhemmille! Ole siis tarkkana miten viestit, ja muista kommunikoida mm. tapahtumista ajoissa.

Lippukunnan viestikanavat

Lippukunnalla on verkkosivut, joiden kautta voi löytää tietoa lippukunnassa ja muun muassa tärkeitä yhteystietoja. Lisäksi lippukunta viestii paljon tapahtumissa sosiaalisen median, kuten Facebookin ja Instagramin kautta. Lisäksi muun muassa Kuksan kautta voi lähettää sähköposteja.

Sisäinen viestintä

Johtajiston sisäinen viestintä tapahtuu Whatsapp-ryhmän kautta ja tarvittaessa kaikille lähetettävillä sähköpostiviesteillä. Lisäksi lippukunnan johtajistolla on käytössä Drive-kansio, josta löytyy tarvittavat materiaalia ja ohjeita toiminnan järjestämiseen. Ohjeisiin kannattaa perehtyä huolella.

Huoltajille viestintä

Ryhmän johtajana tulee pitää erityistä huolta ryhmäläisille ja heidän vanhemmilleen viestinnästä. Vanhemmat yleensä suunnittelevat menoja jo pitkälle aikavälille eteenpäin. Joten mm. retkistä ja tapahtumista tulee viestiä ajoissa! Heti kun retken yms. Tapahtuman aikataulu on sovittu, siitä kannattaa ilmoittaa sekä kokouksessa, että sähköpostilla, jotta päivämäärä voidaan varata kalenteriin ja useampi pääsee paikalle.

Kokouksista ja kuulumisista voi muutenkin viestiä esimerkiksi kauden aluksi ja päätteeksi, jotta myös kotiväki tietää, mitä siellä kokouksissa oikein tehdään. Muistakaa viestiä asiallisesti ja partiomaisesti, ryhmänohjaaja voi olla ainut viestintäkanava, jota vanhempi seuraa!

Näin lähetät viestin Kuksan kautta.